סגל הפקולטה

הסגל המינהלי

כהן מאיה
כהן מאיה

תפקיד:  מיקרוביולוגית

בניין/חדר:  אמרסון - מעבדת רייטר