תנאי קבלה לתארים מתקדמים

הפקולטה לביולוגיה מקיימת תכניות השתלמות לתארים גבוהים “מגיסטר למדעים” ו- “דוקטור לפילוסופיה”. התכניות מיועדות לבעלי תואר ראשון או שני במדעי החיים וכן לבעלי תואר ראשון או שני בתחומיים מדעיים אחרים ובהנדסה, אם כי ייתכן ואלו יידרשו בנקודות השלמה.

עיקר ההשתלמות לתארים גבוהים “מגיסטר ” או “דוקטור”  היא עבודת מחקר מדעית. במסגרת ההשתלמות התלמידים פוגשים שאלות מחקריות, לומדים גישות לפתרונן, מתנסים בשיטות ניסוייות מגוונות, ולומדים לנתח את תוצאות הניסוי ולדון במשמעותן. הדגש מושם על ניתוח וחשיבה עצמאית, מעקב אחר ספרות שוטפת והכרת נושאים המתפתחים בתחומים השונים בביולוגיה.

 

לימודים לתואר “מגיסטר למדעים בביולוגיה” (MSc)

תנאי הקבלה

 1. בוגרי תואר ראשון בממוצע של 80 לפחות.
 2. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).
 3. עמידה בהצלחה בראיון שנערך בוועדת הקבלה של הפקולטה.

 

ועדת הקבלה תבחן את ההיבטים הבאים:

 • ידע כללי הקשור לנושא המחקר במעבדה אליה מבקש/ת הסטודנט/ית להתקבל ויכולת הסטודנט/ית לדון בשאלה מדעית המעניינת אותו/ה.
 • יכולת הסטודנט/ית לדון במאמר מדעי אחד לפחות בתחום שהמעבדה חוקרת (על הסטודנט/ית להביא את המאמר למזכירות כשבוע לפני הפגישה עם הוועדה).
 • יכולת הסטודנט/ית לדון בפרויקט מחקר, באם בצע/ה (למשל במסגרת תואר ראשון או בעבודה).

 

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר עבור נתיב לימוד של מחקר, בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/current_students/magister-degree

 

במסגרת ההשתלמות הסטודנט/ית יידרש/תידרש לביצוע מחקר מדעי בהיקף מצומצם והגשת חיבור.

 

בנוסף, לפקולטה לביולוגיה הדרישות הבאות:

בוגרי תואר 3 שנתי יידרשו ללמוד 30 נקודות. 20 נקודות לפחות הן עבור קורסים לתארים מתקדמים, הכוללים שני מקצועות חובה מתוך רשימה של 3 מקצועות בהיקף של 5 נקודות כל אחד, שני מקצועות “עבודת מחקר” בהיקף של 2.5 נקודות כל אחד. את ייתרת הנקודות ניתן לבחור מרשימת המקצועות לתארים מתקדמים באישור המנחה, כשמתוכם לא יותר מ-10 נקודות יהיו ממקצועות הסמכה מתקדמים.

בוגרי תואר 4 שנתי יידרשו ב-21 נקודות לתארים מתקדמים מהן 15 נקודות של מקצועות החובה שצוינו לעיל ו – 6 נקודות לבחירה.

 • כל התלמידים לתואר מגיסטר יידרשו להשתתף בלפחות מחצית מהסמינרים הרשמיים הניתנים על ידי מרצים אורחים בפקולטה בכל סמסטר.

שימו לב :

 • חובה לצבור לפחות 75% מהנקודות הנדרשות תוך שני הסמסטרים הראשונים לתחילת ההשתלמות.
 • חובה להגיש “הצעת נושא מחקר למגיסטר” תוך שני הסמסטרים הראשונים לתחילת ההשתלמות.

 

אלו מהווים חלק מהתנאים לקבלת מלגה, כפי שמפורט באתר בית הספר לתארים מתקדמים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/

 

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט 

ישנה אפשרות למעבר למסלול ישיר לדוקטורט  כעבור סמסטר מהגשת הצעת המחקר במסגרת הלימודים לקראת “מגיסטר למדעים”.

התנאים הם כפי שמפורט באתר הספר לתארים מתקדמים בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/current_students/magister-degree/direct-to-phd/

 

בנוסף, הסטודנט/ית יידרש/תידרש לעמוד בהצלחה בראיון בוועדת הקבלה של הפקולטה.

במסגרת הריאיון, על הסטודנט/ית להציג לוועדת הקבלה מצגת של כרבע שעה הכוללת:

 • רקע כללי הקשור לשאלת המחקר
 • מטרות המחקר ומשמעותו
 • תוצאות ראשוניות
 • תכנית כללית להמשך המחקר והסבר “מדוע הפרויקט מתאים להרחבה במסגרת מחקר לקראת דוקטורט”

 

לימודים לתואר “דוקטור לפילוסופיה” (PhD)

תנאי הקבלה

 1. בעלי תואר “מגיסטר למדעים” בעלי ממוצע ציונים מצטבר של 88 ומעלה. המועמדים יתבקשו לתת שמות של שני ממליצים.
 2. מציאת מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה (על המועמד למצוא מנחה לפני ההרשמה ללימודים).

 

דרישות הלימוד הן על פי המפורט באתר בית הספר, בקישור הבא: https://graduate.technion.ac.il/current_students/doctor-degree

 

הסטודנט/ית יידרש/תידרש  ל –

 • ביצוע עבודת מחקר מקורית בהיקף נרחב תוך הדגשת הגישה המדעית והאנליטית. על המועמד/ת להוכיח את כשירותו/ה למחקר, ואת יכולתו/ה לבצע מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו/ה להוכיח שהוא/היא ניחן/ת בסגולות היוזמה, הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר/ת עצמאי/ת. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום במחקר.
 • 6 נקודות של מקצועות לתארים מתקדמים.
 • לעבור בהצלחה את בחינת המועמדות. יש להגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות.הצעת המחקר תשמש כבסיס לבחינת המועמדות. דרישות הטכניון והפקולטה בכל הקשור בבחינת המועמדות מסוכמות בטופס נפרד בקישור:

https://biology.technion.ac.il/?cmd=students.288

 

בנוסף, לפקולטה לביולוגיה הדרישות הבאות:

 • השתתפות בלפחות מחצית מהסמינרים הרשמיים הניתנים על ידי מרצים אורחים בפקולטה, בכל סמסטר.

 

שימו לב:

חובה להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות לא יאוחר ממועד העמידה בבחינת המועמדות.

בחינת המועמדות:

 

מלגות

המשתלמים לתוארי מגיסטר ודוקטור יזכו במלגת קיום (המזכה גם בפטור משכר לימוד). פירוט בנושא זכאות, משך המלגות ותנאי הענקתן הנו בהתאם לנוהלי בית הספר לתארים מתקדמים*. גובה המלגה הבסיסית הינו אחיד, כאשר תלמידים מצטיינים עשויים לזכות בתוספת מלגה במהלך השתלמותם.

* למידע נוסף בנושא מלגות: https://graduate.technion.ac.il/scholarships-and-housing/

 

 

מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה:

קרן וידל

כתובת מייל: kerenv@technion.ac.il

טל’: 04-8294255

אתר הפקולטה: https://biology.technion.ac.il/