רומינה הלר, הפקולטה לביולוגיה

רומינה הלר, הפקולטה לביולוגיה

מתי: ביום חמישי 29 לספטמבר 2016 בשעה 13:00

היכן: אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה בטכניון

נושא: ביסוס טכנולוגית cas9-crispr ככלי לחקר הופנקציות של sef אנדוגני

ההרצאה במסגרת עבודת מחקר לתואר מגיסטר

מנחה: פרופ’ דינה רון

ההרצאה תנתן באנגלית