רינת טרנו, הפקולטה לביולוגיה

רינת טרנו, הפקולטה לביולוגיה

ביום חמישי 4.8.2016 בשעה 13:00

בנושא:

זיהוי הגורמים האחראים על גיוס הפקטור rrf-3 לאתרי המטרה.

ההרצאה במסגרת לימודי תואר מגיסטר בהנחיית פרופ’/מ איילת לם

ההרצאה תינתן באנגלית באודיטוריום הפקולטה