תכנית הלימודים למצטיינים בביולוגיה בדגש מחקרי תשפ”א

התוכנית מיועדת לסטודנטים שסיימו שנה א’ בהצטיינות במסלולי הלימוד בביולוגיה. תנאי קבלה: הצלחה בכל מקצועות החובה של השנה הראשונה (תכנית הלימודים המומלצת) בציון ממוצע של 88 לפחות בסמסטר הראשון ובמועד א’ של הסמסטר השני. בנוסף, המועמדים יעברו ראיון קבלה. מהלך הלימודים: שמירה  על ממוצע מצטבר שתואם  ל-15% העליונים של הסטודנטים בפקולטה וראיון מעקב. הסטודנט יקבל ליווי ממנחה (חבר סגל) לאורך כל התואר. כמו כן, הסטודנטים בתוכנית יבצעו שני קורסי פרויקט מחקר במסגרת המקצועות “פרויקט מחקר למסלול מצטיינים” ו”פרויקט מחקר בביולוגיה”. העבודה הניסויית במעבדות במסגרת הפרויקטים תתקיים בסמסטר הקיץ. או במהלך שנת הלימודים.  במסגרת קורסי הבחירה ניתן ללמוד קורסים מרשימות הבחירה של תואר ראשון ושל התארים המתקדמים בביולוגיה או מפקולטות אחרות באישור היועץ האישי של הסטודנט.  בנוסף, ניתן להתחיל לצבור נקודות לקראת 30 הנקודות הדרושות לתואר השני, מעבר לדרישות התואר הראשון.תוכנית הלימודים למצטיינים
                   

על מנת להשלים את התואר במסגרת המסלול יש לצבור 124 נקודות לפי הפרוט הבא:

104.0  נק’  מקצועות יסוד וחובה
12.0    נק’מקצועות בחירה מומלצים
8.0      נק’מקצועות בחירה חופשית:6 נק’ העשרה, 2 נק’ חופשית
124.0  נק’סה”כ לתואר ראשון

מקצועות החובה – השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

סמסטר 1 ה’ת’מ’ע”בנק’
104003חדו”א 14265
104019אלגברה לינארית מ’3.514.5
124120יסודות הכימיה425
134058ביולוגיה 133
114077פיסיקה 1 ל’ *4282.5
394807חינוך גופני21
18.59–  1421
324031* אנגלית בסיסית
324032* אנגלית למתקדמים א’

סמסטר 2ה’ת’מ’ע”בנק’
104004חדו”א 24275
114078פיסיקה 2 ל’ *523.5
134133אבולוציה222
124122מעבדה ביסודות הכימיה**51
125801כימיה אורגנית425
134020גנטיקה כללית3153.5
134019מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה2132.5
20851722.5
324032אנגלית למתקדמים א’

*   הקורס מיועד לחסרי סיווג פיסיקה-מכניקה ומכיל תוספת ללא ניקוד
     של שתי  שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות. בעלי סיווג יכולים לבחור
    במקומו בקורס  פיסיקה 1 (114051) או בקורס פיסיקה 1מ’ (114071).

סמסטר 3ה’ת’מ’ע”בנק’
124510כימיה פיסיקלית לרפואנים324
134111זואולוגיה33
134134מעבדה בעולם החי (1)51.5
134113מסלולים מטבוליים3133.5
134142מעבדה בגנטיקה מולקולרית1552.5
134082ביולוגיה מולקולרית 2152.5
134154ביוסטטיסטיקה2112.5
394807חינוך גופני21
147101420.5

*  הקורס  מיועד לחסרי סיווג פיסיקה-חשמל ומכיל תוספת ללא ניקוד של
    שתי  שעות הרצאה ושעת תרגול שבועיות.  בעלי סיווג יכולים לבחור
    במקומו בקורס  פיסיקה 2 (114052) או בקורס פיסיקה 2ממ’ (114075).
** המעבדה מתקיימת בהיקף של 5 שעות שבועיות במשך  7 שבועות.

סמסטר 4 ה’ת’מ’ע”בנק’
134040פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח33
134144מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח 151.5
134128ביולוגיה של התא3143.5
134117פיזיולוגיה313.5
134119בקרת הביטוי הגנטי212.5
134143מעבדה בביוכימיה ומטבוליזם152.5
134121מיקרוביולוגיה ווירולוגיה 33
134049פרויקט מחקר בביולוגיה **1284
324033אנגלית טכנית – מתקדמים ב’ (2)433
203221526.5
סמסטר 5 ה’ת’מ’ע”בנק’
134150פרויקט מחקר למסלול מצטיינים**155
234128מבוא למחשב שפת פייטון2224
134158שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים2122.5
134123סמינר בביולוגיה 1*22
134124סמינר בביולוגיה 2*22
134125סמינר בביולוגיה 3*22
134126סמינר בביולוגיה 4*22
6317213.5

מקצועות בחירה

יש לקחת קורס אחד בלבד מבין הארבעה בסמסטר 5 או 6.
** הקורס ניתן בפועל בסמסטר קיץ בין סמסטר 4 ל-5.

סמסטר 6*ה’ת’מ’ע”בנק’
134123סמינר בביולוגיה 1*22
134124סמינר בביולוגיה 2*22
134125סמינר בביולוגיה 3*22
134126סמינר בביולוגיה 4*22

מקצועות בחירה

יש לקחת קורס אחד בלבד מבין הארבעה בסמסטר 5 או 6.