ביולוגיה סביבתית

הביולוגיה הסביבתית מתמקדת בקשר שבין המערכת האקולוגית לבין מיני הצמחים, מיקרואורגניזמים ובעלי החיים שבתוכה. היא חוקרת את השפעת בני האדם על מערכות אקולוגיות וגם את מגוון המינים. המטרה הבסיסית של מדעי הסביבה היא ללמוד יותר על האופן שבו סביבות טבעיות (מערכות אקולוגיות) פועלות, כיצד בני האדם משפיעים על ההומאוסטזיס (או היעדרן) של המערכות האקולוגיות, על מציאת שיטות חדשניות ופתרונות ברי קיימא לאיומים שעומדים בפני הסביבה שלנו. בפקולטה לביולוגיה בטכניון שמים דגש על צורות ההתמודדות /הסתגלות של מגוון המינים לתנאי הסביבה משתנים.

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות