אינפורמטיקה ביורפואית – חזון, הבטחות ואתגרים

13.12.2017 - 14.12.2017
טכניון - מכון טכנולוגי לישראל

כנס בנושא מדע BIG DATA

בארגון מרכז לוקיי