הרצאה לתואר מגיסטר

17.10.2018
09:30
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
MSc Yael Bar Avraham

Identifying members of the argininedeprivation response pathway in Leishmaniausing CRISPER/Cas9

זיהוי חלבונים המשתתפים במסלולהתגובה להרעבה לארגנין בלישמניהבאמצעות שימוש במערכת

CRISPER/Cas9