הרצאת דוקטורט

26.06.2018
09:30
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Bracha Shraibman (Admon lab)

Bracha Shraibman (Admon lab)

 

Will present seminar for the completion of her PhD on:

Toward development of personalized immunotherapy and
early detection for Glioblastoma

 

Tuesday ,June 26 (26/6/18) at the Faculty of Biology Auditorium, 9:30 AM.