סמינר דוקטורט

02.04.2019
09:30
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
Yasmin Leshem, Biology, Yoram Reiter Lab

Title: Combining Immunotoxin with Immune Check Point Inhibitors

Under the supervision of: Yoram Reiter