סמינר דוקטורט

14.05.2019
13:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
Alon Rabner, Biology, Technion

Title:

“Exploring the interplay between RNA-binding proteins and microRNAs in post-transcriptional gene regulation

Under the supervision of Yael Mandel-Gutfreund