סמינר מיוחד

12.05.2019
14:00
חדר 4-17ת בניין אמרסון, ביולוגיה
Dr. Urlich Brinkmann, Roche Pharma Research and Early Develompent, Roche Innovation Centre, Germany

כותרת:

Novel antibody formats to design next generation immuno-therapeutics”

מארח:

יורם רייטר