סמינר מיוחד

16.05.2019
10:30
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
Prof. Yaron Fuchs, Biology

The Daniel Shiran prize lecture for 2019:

Title: Stem Cells and Aptosis: A Matter of Life and Death