סמינר פקולטי

14.03.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Nitzan Shabek

Dr.  Nitzan Shabek

Department of Pharmacology, University of Washington

Title: Hormone Perception through Destruction: Lesson from Plants