סמינר פקולטי

04.06.2018
13:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Alon Zaslaver, The Hebrew University

Alon Zaslaver, The Hebrew University

Title: A mechanism for efficient navigation in chemical gradients

Host: Benjamin Podbilewicz