סמינר פקולטי

18.12.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
by Prof. Paul Tempst from Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA

Aminopeptidase activities as biomarkers for cancer

The seminar will be on Tuesday, Dec 18, 2018, at 1300, in the Biology Auditorium

The host will be Arie Admon