סמינר פקולטי

13.01.2019
13:00
חדר 4-17, בניין אמרסון, ביולוגיה
Dr. Yftach Gepner, School of Public Health, TAU

Ketogenic diet impact on athletes performance – good or bad?

Host: Shenhav Cohen shenahvc@technion.ac.il