סמינר פקולטי

14.01.2019
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Dr. Kobi Maman, Laboratory of Genome Integrity, National Cancer Institute, NIH

“Give me a break! – the necessary evil of genome instability”

Host: Yael Mandel-Gutruend yaelmg@technion.ac.il