סמינר פקולטי

25.12.2017
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Asaf Levi, US DOE Joint Genome Institute

Genomics features of bacterial adaptation to plants

Host: Yael Mandel Gutfruend yaelmg@technion.ac.il