סמינר פקולטי

21.01.2019
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Dr. Tzachi Reizel, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania

“DNA methylation: from mechanism to an application”

Host: Yael Mandel-Gutruend yaelmg@technion.ac.il