סמינר פקולטי

27.01.2019
10:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה, טכניון
עמרי מליק

Title: High-resolution optical-tweezers shed light on reverse transcription

Omr Malik under the supervision of Ariel Kaplan