סמינר פקולטי

25.02.2019
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
PRof. Marcel Machluf, Faculty of Biotechnology and Food Engineering

NanoGhost: Harnessing the power of stem cells to modulate the tumor niche”

Host: Debbie Lindell