סמינר פקולטי

04.03.2019
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Prof. Rachel Green, Dept. Plant and Environmental Sciences, Hebrew University of Jerusalem

Prof. Rachel Green,

Dept. Plant and Environmental Sciences, Hebrew University of Jerusalem

In sync with the outside – the plant circadian system”