סמינר פקולטי

11.03.2019
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Prof. Peleg Sasson, Rappaport Faculty of Medicine, Technion

Bridging the gap – the making of seamless junctions in the muscular system”

Host: Debbie Lindell