סמינר פקולטי

08.04.2019
13:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
“From etiology to therapeutics of the Lou Gehrig’s disease”

Title:

From etiology to therapeutics of the Lou Gehrig’s disease”

Host: Meytal Landau mlandau@technion.ac.il