סמינר פקולטי

29.04.2019
13:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
Prof. Shulamit Levenberg, Faculty of Biomedical Engineering

Title: Vascularization and 3D bioprinting for engineering implantable complex tissue structures”

Host: Debbie Lindell dlindell@technion.ac.il