סמינר פקולטי

22.01.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Yaron Antebi, California Institute of Technology

Title: Perception and computation in cellular signaling pathways

Host: Yael Mandel Gutfruend