סמינר פקולטי

07.02.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Gal Haimovich

Dr.  Gal Haimovich

Albert Einstein College of Medicine/Weizmann Institute

Title: Membrane nanotubes and gene expression: a new intercellular pathway for communicating the message