סמינר פקולטי

05.03.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
ד"ר אור שמש

Dr.  Or Shemesh

Synthetic Neurobiology group at the MIT

Title: Brain control and readout at biologically relevant resolutions