סמינר פקולטי

12.03.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Konstantin Feinberg

Dr. Konstantin Feinberg

Hospital for Sick Children, University of Toronto

Title: Regulation of axonal degeneration and neuronal death during development and under pathological conditions