סמינר

17.12.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Prof. Kfir Sharabi, Dana-Farber Cancer Inst. & Harvard Medical School, Boston, USA

Prof. Kfir Sharabi,

Dana-Farber Cancer Inst. & Harvard Medical School, Boston, USA

TBA

Host: Yael Mandel-Gutfruend yaelmg@technion.ac.il