סמינר

10.12.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה

“Trapped between pathogens and autoimmunity: The evolution of our immune system”

Host: Yael Mandel-Gutfruend yaelmg@technion.ac.il