סמינר

10.06.2019
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Prof. Sigal Ben Yehuda, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem

Title: Bacterial nanotubes: Conduits for intra- and inter-kingdom molecular trafficking
Host: Debbie Lindell