סמינר פקולטי

19.02.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Boris Slobodin

Dr. Boris Slobodin

Netherlands Cancer Institute/Weizmann Institute

Title: Epigenetics in action: how transcription of mRNAs regulates their translation and stability