סמינר פקולטי

22.10.2018
13:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה
Yoram Reiter, Faculty of Biology, Technion

Title: Engineering Immune Effector Cells and Molecules for Immunotherapy of Cancer and Autoimmunity

Host: Debbie Lindell