סמינר פקולטי

12.11.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Prof. Doris Rentsch,

Prof. Doris Rentsch,

Plant Institute,Bern University,

Switzerland

“Amino acid and drug transport in the human pathogen Trypanosoma brucei