סמינר פקולטי

26.11.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Prof. Ilana Kolodkin-Gal,

New insights on the biofilm structure, function and antibiotic resistance

Host: Meytal Landau