סמינר פקולטי

01.01.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Oren Kolodny, Stanford University

Title: Modeling eco-evo dynamics in multi-agent systems: tiger genetics, fly microbiomes, and human tools