סמינר פקולטי

15.01.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Shai Sabbach, Brown University

Title: Dissecting retinal circuits encoding light intensity and visual motion

Host: Yael Mandel Gutfruend