סמינר פקולטי

24.01.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Shai Stern, Rockefeller University

Title: Regulation of long-term behavior and individuality across development

Host: Yael Mandel Gutfruend