סמינר פקולטי

12.02.2018
13:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Dr. Hagai Shpigler

Dr. Hagai Shpigler

University of Illinois Urbana-Champaign

Title: The molecular basis of social behavior in bees