סמניר לוקיי

13.06.2018
14:00
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Prof. Roger Kornberg Stanford University School of Medicine, California, USA

Prof. Roger Kornberg

Stanford University School of Medicine, California, USA

Nobel 2006 Chemistry Laureate