סמינר לקראת תואר מגיסטר

17.01.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
מיכל מאייר

Michal Mayer

From the Lab of Assistant Professor

Meytal Landau

Research Topic:

Structure-function Characterization of Bacterial Tyrosine
Kinases as Antibacterial Drug.

אפיון קשר מבנה-תפקוד של טירוזין קינאזות ממקור חיידקי כמטרות
לתרופות
אנטיבקטריאליות.

The Seminar will be given in English.