הרצאת תיזה לקראת תואר מגיסטר

31.01.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
ניצן שמיר

From the Lab of Associate Professor Debbie Lindell

נושא מחקר:

T7 דמויי- דינמיקות האוכלוסיה של וירוסים

שמדביקים ציאנובקטריה במהלך פריחת האביב במפרץ עקבה.

The Seminar will be given in English.