סמינר מגיסטר

06.02.2019
13:30
אודיטוריום הפקולטה לביולולגיה
Jameela Easa, Horwitz Lab

Understanding the role of pH in colonization of plant roots by Trichoderma virens

MSc Thesis under the supervision of Benny Horwitz