סמינר לדוקטורט

14.02.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
Benny Zhitomirsky (Assaraf lab)

Benny Zhitomirsky (Assaraf lab)

Will present seminar for the completion of his PhD on:

The role of lysosomes in cancer multidrug resistance

The Seminar will be given in English.