סמינר משתלם לתואר דוקטורט

04.03.2018
09:30
אודיטוריום הפקולטה לביולוגיה, טכניון
רני זנאנירי

Rani Zananiri

Under the Supervisions of:

Assistant Professor Kaplan Ariel and  Assistant Professor Henn Arnon

Research Topic: Ensemble and Single molecule Studies of DNA Unknowing by
RecBCD.