סמינר פקולטי מיוחד

11.04.2018
13:00
אודיטוריום, הפקולטה לביולוגיה, טכניון
יורם חימי

חפירות ארכיאולוגיות במחנה ההשמדה סוביבור