עמיתי הוראה

ד"ר יורם ירושלמי
עמית הוראה מן המניין