פנו אלינו
פרטי הקשר של כל בעלי התפקידים הרלוונטים לתארים מתקדמים בפקולטה כאן לשימושכם:
דיקן הפקולטה פרופ' מיכאל גליקמן
סגנית דיקן לתארים מתקדמים - פרופ' חבר שנהב שמר
רכזת תארים מתקדמים קרן וידל

המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד.

הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80.

התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואין לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.

הסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה לביולוגיה זכאים למלגה לאורך כל התואר המחקרי (עם פטור מלא משכר לימוד).

הפקולטה לביולוגיה מתחייבת למינימום של 4 מנות מלגה לכל חודש עבור הסטודנטים לתארים מתקדמים, כאשר דוקטורנטים לאחר מעבר של בחינת המועמדות יקבלו 5 מנות מלגה כמינימום מובטח.

בתחילת התואר כל סטודנט יחתום על הסכם קבלת מלגה.

 

לנוחיותכם מקבץ קישורים בנושא מלגות:

למידע נוסף בנושא מלגות ושווי מנות מלגה

טפסים להסדרת שכר לימוד:

טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק

טופס כתב התחייבות לשכר לימוד

טופס הסכם קבלת מלגה

טופס להוראה להעברה לבנק

טופס בקשה להארכת משך קבלת המלגה

טופס בקשה להארכה חריגה

טופס בקשה לעבודה חריגה

 

זמינים עבורכם גם ברשתות החברתיות